PRAVIDLÁ A ZÁSADY

PRAVIDLÁ A ZÁSADY PRED A PO SPUSTENÍ KACHĽOVEJ PECE


Po presnej a kvalitnej montáži stavebnice systému KMS,prípadne systém stavaný (teda KMS je nahradený stavanými ťahmi zo šamotových ťahových tvaroviek, či platní) a použití systému ako celku má užívateľ garantovanú 100 % funkcnosť a dlhú životnosť. Je preto veľmi dôležité obrátiť sa s realizáciou na odborníka, ktorý kvalitnou prácou poskytne dostatočnú záruku jedinečného technického a dizajnového dotvorenia kachľového diela na mieru a na kľúč. 

Dôležité ale je správne a dostatočné preschnutie a vyzretie diela. Pri použití moderných kachliarskych materiálov doba zrenia sa skrátila na cca 2 - 3 týždne pri otvorených zakurovacích dvierkach, aby bol vytvorený ťah, ktorý odvádza vlhkosť s telesa pece komínom. Aj po tomto čase sa nedoporučuje ihneď dielo používať v plnom rozsahu. Najprv treba zakúriť a naložiť jednu dávku dreva aby sa pec mierne prehriala a nechať vyhasnúť. Toto treba zopakovať za 2 - 3 dni, potom opakovať počas 2 týždňov, no prestávku skracovať na 1 deň. Až potom opatrne kúriť nepretržite. Na prevádzku hypokaustových pecí stačí jedna zápalka na jednu vykurovaciu sezónu, ale drevo musí byť kvalitne vysušené a jeho objemová vlhkosť má byť na úrovni 13 %. Suší sa dva roky!