KOMINÁRSTVO

SLUŽBY KOMINÁRSTVA

Objednávky na 0948 899 625

KONTROLY A ČISTENIE KOMÍNOV

Aby komín spĺňal požiadavky pre správny chod, horenie a bezpečnosť je ho nutné udržiavať v náležitom stave pre jeho prevádzku a teda ho pravidelne kontrolovať a čistiť.

STAVBA, MONTÁŽ A VLOŽKOVANIE KOMÍNOV

  • Statické stavané komínové systémy
  • Nerezové komínové systémy
  • Vložkovanie nevyhovujúcich komínov

ZAPÁJANIE SPOTREBIČOV

Pripájanie piecok, sporákov, kotlov ku komínom

KONTROLA A ČISTENIE KOMÍNOV

Nečistený komín - riziko požiaru a ohrozenie zdravia

Môže sa stať, že pri nedodržaní pravidelného čistenia a jeho kontroly, že dôjde nielen k obmedzeniu, či zastaveniu jeho funkčnosti v dôsledku obmedzeného ťahu, v najhorších prípadoch k jeho vyhoreniu. Pri procese vyhorenia sadzí dochádza k priamej reakcii uhlíka s atmosférickým kyslíkom pri ktorej sa dosiahne teplota nad 1000°C ( v niektorých prípadoch cca do 1300°C ). Samozrejme pri takejto teplote dochádza k enormnému nárastu tlaku, čo môže poškodiť nielen statiku komína, jeho ďalšiu funkčnosť, no najmä ohroziť samotnú stavbu požiarom.

VIACVRSTVOVÉ NEREZOVÉ KOMÍNY

Rýchla montáž - ľahká konštrukcia

Sú najvhodnejším spôsobom, ako vyriešiť odvod spalín už v existujúcich stavbách, kde nie je možné, prípadne nevhodné stavať murovaný systém vzhľadom na už existujúci stav. Najčastejším riešením je línia "po fasáde domu", no je možnosť aj interiérom staticky, alebo tzv. "americkým napojením". Výhodou trojplášťového systému je jeho nízka hmotnosť, vysoká variabilita, odolnosť voči teplotným nárazom, účinkom poveternostných vplyvov, tesnosť spojov. Nevýhodou je jeho potrebný odstup od horľavých materiálov a jeho kruhový profil pri akýchkoľvek prechodoch.

VLOŽKOVANIE KOMÍNOV

Tam, kde je komín v nevyhovujúcom stave, teda je klasicky murovaný, netesný vonkajší plášť, kde je na komínový prieduch použitá azbestocementová či kameninová kanalizačná rúra, mení sa spotrebič a komín nieje viacvrstvový je ho potrebné vyvložkovať. Na vložkovanie komína sa najčastejšie používa nerezový jedno či viacvrstvový systém. Komínová vložka zabezpečuje samostatnú nezávislú cestu spalín od stavby, čím je zabezpečená nepriechodnosť kondenzu do muriva. Na vložkovanie komína používame materiál od renomovaných certifikovaných výrobcov, ktorí majú v svojej ponuke špičkové nerezové ocele triedy EN 1:4404 alebo 1:4828.

STATICKÉ STAVANÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY

Sú najhvodnejším a najlepším spôsobom, ako odviesť spaliny z novostavby nezávislou a oddilatovanou cestou od samotnej stavby pre všetky spaľovacie systémy, či už je to sytém spaľovania tuhého, plynného či kvapalného paliva a to v podtlakovom aj pretlakovom režime. Často sa stáva, že pri novostavbách sa musí riešiť nevhodne postavený statický komín, či nesprávnym smerom komínového zaústenia, jeho výšky a p. v závislosti od zamýšľaného umiestnenia spotrebiča, vnútorným priemerom komína, či jeho účinnou výškou.