POJMY - ČLÁNKY - VIDEÁ

DEFINÍCIE - ZAUJÍMAVOSTI - NÁVODY - ČLÁNKY

Štátne lesy TANAP-u:

Spaľovanie dreva je pre prírodu prirodzenejšie ako spaľovanie plynu, uhlia, ropy, výroba solárnych panelov alebo stavanie elektrární

Čítaj celý článok → 


Krb (správne po slovensky kozub) je teleso určené na vykurovanie, dokurovanie, doplnkové kúrenie, prípadne grilovanie.

Krby podľa použitia rozdeľujeme na:


Teplovzdušný krb

V dnešnej dobe vel'mi obl'úbené a hojne používané, hlavne pre ich účinnost' a možnost' rozvodu vyhriateho vzduchu do iných miestností, ktoré krb vykuruje zároveň s miestnost'ou, kde je krb umiestnený. Vyznačuje sa rýchlym nábehom.


Krby záhradné (grilovacie)- Barbecue

Používajú sa na vytvorenie pohodovej atmosféry pre oddych, grilovanie, varenie, teda spríjemnenie vol'ných chvíl', posedenie s priatel'mi, zábavu...Zároveň pôsobia dekoratívne a dopĺňajú esteticky, či architektonicky okolie domu alebo záhrady. Nieje vylúčené použit' ho v jesennom období aj ako údiareň.


Krby otvorené interiérové

Používali sa na dokurovanie a vytvorenie atmosféry rodinnej pohody v interiéri. V dnešnej dobe sa od týchto krbov upúšt'a kvôli vel'mi malej účinnosti a častému úniku spalín do miestnosti, hlavne pri zakurovaní, pokial' nieje vytvorený dostatocný t'ah ako dôsledok studeného nevyvložkovaného komína, poprípade nesprávneho technicko stavebného prevedenia..


Krby hybridné

Charakterizuje ich viacúčelovost'. Okrem vykurovania priestoru teplým vzduchom je možné teplo z krbovej vložky využit' na ohrev vody, a to ako pitnej alebo TÚV, tak aj na tzv. teplovodné kúrenie, ktoré je možné takisto využit' do radiátorov alebo na podlahové vykurovanie. (Pre tieto typy krbov sú vyrábané špeciálne krbové vložky s tzv. 'vodníkom').Ďalšou verziou hybridného krbu je pomerný podiel sálavého a teplovzdušného systému vykurovania.


Krby hypokaustové

Aj tieto krby by sme mohli zaradiť medzi krby hybridné. Spája totiž divadelný pohľad na oheň so sálavým teplom, ktoré nevyžaruje len zo skla krbovej vložky ale i zo samotnej akumulačnej obstavby. Na rozdiel od klasického teplovzdušného krbu zohriaty vzduch nieje vyvedený do miestnosti, ale cirkuluje v uzavretom priestore obstavby tzv dlhou cestou, počas ktorej odovzdáva teplo do obstavby, ktorá sa zároveň akumuluje a zároveň vyžaruje do priestoru v podobe tepelného žiarenia. Ochladený vzduch po odovzdaní podielu tepla do obstavby sa vracia pod krbovú vložku, ktorá ho následne znovuohrieva.Pri takomto krbe je využitá prospešná vlastnosť kachľových pecí (sálanie) a pocit tepla z divadelného pohľadu na oheň.